Loading...
About 2017-03-30T12:07:12+00:00

חזון

מכון אלרוב לחקר הנדל”ן הוקם בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב כמוסד למחקר והעברת ידע עדכניים בתחום הנדל”ן, על כל היבטיו התיאורטיים והיישומיים. בתוך כך, מכון אלרוב לחקר הנדל”ן שואף לקדם את הידע בתחום הנדל”ן באמצעות מחקר חדשני בשדה הנדל״ן במובנו הרחב, הכשרה של דור העתיד של מנהיגי שוק הנדל״ן ומקבלי ההחלטות בו וניהול פורומים מקומיים ובינלאומיים לחוקרים, עושי-מדיניות ומקצוענים בתעשייה. המכון חותר לשמירה על מצוינת אקדמית ולמעמד בינלאומי משמעותי במחקר הנדל״ן.

מטרות

מתוך החזון לקדם את המחקר והידע בתחום הנדל”ן בישראל ובעולם, מתמקד המכון בשלוש מטרות מרכזיות:
1. קידום ועידוד מחקר אקדמי תיאורטי ויישומי של שוקי הנדל”ן במובנו הרחב בישראל ובעולם.
2. הכשרה של סטודנטים, אשר יהוו את דור העתיד של מקבלי ההחלטות בשוק הנדל”ן ובמגזר הפרטי והציבורי.
3. השפעה על סדר היום הציבורי של שוק הנדל”ן בישראל ובעולם באמצעות הכנה של ניירות מדיניות ועריכה של פורומים בנושאים אקטואליים לשוקי הנדל”ן.

בבסיס פעילותו של המכון עומדת הכוונה לעודד את חוזקו של סקטור הנדל”ן בישראל באמצעות קידום יזמות יעילה והוגנת וכן להגביר את השקיפות בהתנהלות שוק הנדל”ן בישראל.

צור קשר

ונחזור אליך בהקדם…